ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
یاداوری
Category: نرم افزار نگهداری وتعمیرات
Files:

قانون 10% نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ساده است و کار می کند ! امروزه یکی از چالش برانگیزترین واقعیت موجود در سازمان ها ، مبحث نگهداری و تعمیرات و به کار گرفتن نرم افزار نگهداری و تعمیرات است. گزارش های معتبر و مستند انجمن های شناخته شده جهانی حکایت از بالا بودن 20 تا 40 درصد هزینه های سالانه نگهداری و تعمیرات دارد. از همین رو تلاش سازمان ها بر کاهش هزینه ها با استفاده از نرم افزار تعمیرات و نگهداری و پایداری خدمات متمرکز است. سازمان ها برای مدیریت بهتر هزینه ها و کسب بیشتر ارزش دارایی ها ، چرخه عمر دارایی های فیزیکی سازمان را مد نظر قرار می دهند و در سه حوزه عملکرد بهینه دارایی ها ، کاهش هزینه ها و حذف حوادث مورد استفاده قرار می گیرد.

Information
Created 1396-08-16
Changed 1398-12-01
Version
Size 693.81 KB
System
Downloads 586

توضیحات فایل دوم در این بخش قرار میگیرد. این مطلب جهت تست میباشدتوضیحات فایل دوم در این بخش قرار میگیرد. این مطلب جهت تست میباشدتوضیحات فایل دوم در این بخش قرار میگیرد. این مطلب جهت تست میباشد

Information
Created 1396-08-16
Changed 1396-08-22
Version
Size 512.99 KB
System
Downloads 555

Raychat